Themes » SmartTheme


 screenshot
"Beautiful theme for marketers, powered by OptimizePress."
- OptimizePress (theme author)

Theme Details


Websites Found196
URInot set
Version1.0.13
AuthorOptimizePress
Author URIwww.optimizepress.com
Licensenot set
Tagsnot set

Popular Sites


We crawl the top 1+ million sites and these are the most popular websites we've found using the SmartTheme WordPress theme.
90daykorean.com screenshot
90daykorean.com
telo-hram.ru screenshot
telo-hram.ru
davewebber.com screenshot
davewebber.com
thenighttimeentrepreneur.com screenshot
thenighttimeentrepreneur.com
floridahomebuyerprograms.com screenshot
floridahomebuyerprograms.com
khanhecom.com screenshot
khanhecom.com

Websites Per Theme Version

VersionWebsites
1.0.135533.13%
1.0.123621.69%
1.0.1110.602%
1.0.10148.434%
1.0.953.012%
1.0.821.205%
1.0.742.41%
1.0.631.807%
1.0.51911.45%
1.0.4116.627%
1.0.3127.229%
1.0.231.807%
1.0.110.602%